Select Page

Formació

En l’àmbit de l’educació, des de la diplomatura de Mestre per la Universitat de Barcelona (2003), vaig seguir formant-me amb la llicenciatura en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (2006) i, en diferents escoles de formació permanent, altres cursos com ‘El projecte integrat de llengües: el tractament del català, castellà i anglès’, ‘Educació d’Infants en risc social’, ‘Intervenció en nens i nenes amb problemes de conducta’, ‘Grafologia bàsica’, ‘La festa, nexe de cultures’ o ‘La música a primària’, entre d’altres. A l’igual que la titulació de Monitor i Director d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

Entorn a l’àmbit de l’administració i la gestió estic cursant el Màster en Gestió Pública i disposo del Postgrau en Gestió de Polítiques Educatives i del Màster en Gestió de Projectes i Serveis Personals a l’Administració Pública Local per la Universitat de Barcelona (2008), estudis de dret administratiu, local i constitucional (2003), ‘Protecció i seguretat de dades personals a les organitzacions’ i ‘Creació i publicació de llocs web’ per la Universitat Oberta de Catalunya (2005), entre altra formació sobre programes informàtics, webs 2.0 i utilització de les xarxes socials.

En l’àmbit de la gestió de la cultura i del patrimoni parteixo del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona (2010), el Curs d’Especialització en Gestió de Museus per la Universitat de Girona (2010), formació en ‘Pedagogia de l’art i dels museus’ per la Universitat Rovira i Virgili (2012), del seminari ‘Smartphones, APPs i Patrimoni’ per la Universitat de Barcelona (2012) i del d”Accessibilitat i inclusió social als museus i espais patrimonials’ per la Universitat de  Barcelona (2013). I, seguint el marcat fins ara, continuo formant-me en l’àmbit de les humanitats, la cultura i la gestió del patrimoni.