Una nova manera de fer política

El 24 de maig tenim una nova cita amb les urnes, aquesta vegada per escollir uns nous ajuntaments que seran fonamentals per començar a fer el país net i just que volem construir. Necessitem uns nous ajuntaments amb les portes ben obertes i els comptes ben clars i, per tant, és imprescindible una nova manera de fer. Una nova manera d’entendre la política, una nova manera de governar la ciutat i una nova manera de gestionar els diners públics. Les noves ciutats cal que es basin en valors com la responsabilitat, l’honestedat, la transparència absoluta, la participació ben entesa i la voluntat de servei.

Començaré per aquest últim, el de la voluntat de servei. No és fàcil, avui dia, prendre la decisió d’acceptar el fet d’anar en una llista electoral, de poder ser el punt de mira de la gent i d’assumir la responsabilitat de representar el conjunt de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú –si és que així ho acaba decidint-. És més fàcil desplegar la crítica constant i fer volar coloms amb discursos ideològics però allunyats de la realitat. Basar-se en la voluntat de servei és assumir el repte de deure’t a la ciutadania i de mirar sempre per les necessitats d’aquesta i el bé comú de tots plegats i, molt especialment, de tots aquells que tenen més dificultats per tirar endavant.

Posar-se en política és buscar solucions als problemes i prendre decisions. Cal fermesa en els ideals i governar amb criteri i sentit comú. La manca de presa de decisions i d’un projecte de ciutat a llarg termini ens duu a una ciutat endormiscada. Un govern ha d’assumir responsabilitats perquè la seva inamobilitat té repercussions negatives en el dia a dia de la gent. La responsabilitat doncs, és un valor inseparable de la política, és treballar des del primer dia fins a l’últim per a la ciutadania i amb la ciutadania. És prioritzar i donar valor a l’espai i als serveis públics, com a garantia de benestar, de qualitat de vida i d’igualtat d’oportunitats.

La realitat del moment també ens posa limitacions a l’hora de poder actuar i aquí és on recau el valor de l’honestedat. La gent ens demana que siguem clars, sincers i honestos, que no prometem grans projectes com el d’un nou hospital, quan sabem que el més probable és que no es pugui dur a terme fins que la situació financera de l’administració pública millori. L’honestedat és dir que des del l’ajuntament s’ha de reforçar el comerç i la indústria que tenim i garantir les condicions i les necessitats de les empreses i els emprenedors perquè puguin desenvolupar les seves activitats a la nostra ciutat, i no prometre centenars de llocs de treball sense explicar-se.

El fet d’haver de decidir en què es destinen els diners públics i que les decisions que es prenguin repercuteixen directament en la ciutat ens fa defensar amb rotunditat una claredat i una transparència absoluta en la gestió del pressupost municipal. Cal rendir comptes de les partides pressupostàries i explicar a la ciutadania el per què de cada decisió. No ens ha de fer por informar, si els diners públics són de tots, tothom ha de poder fer el seguiment de l’estat de comptes i de les despeses de l’ajuntament. Precisament el compromís de la transparència és un dels millors valors d’un bon govern perquè no té res a amagar.

I per últim la participació, una eina bàsica si entenem que la ciutat la fem entre tots. És una paraula que tothom utilitza però, que molt pocs la saben posar en pràctica. Participació no és només donar l’oportunitat de participar sinó incentivar a que la ciutadania s’impliqui en les decisions i projectes de ciutat. Les polítiques de participació ens ajuden a apropar la política a la gent i a posar el govern a disposició de la ciutadania, que és a qui es deu. El programa de govern, les actuacions i les decisions del ple han de respondre doncs, a un intercanvi d’impressions amb la ciutadania, amb els tècnics de l’ajuntament i amb grups d’experts per assegurar la bona direcció de les polítiques que es prenen.

Des d’ERC, per tant, creiem que és necessari canviar la manera de fer les coses, deixar enrere la vella política allunyada de la gent i basar la nostra acció en aquesta sèrie de valors que ens fan ser més humans. Estem convençuts d’aquesta nova manera de fer i per això, volem fer de Vilanova i la Geltrú una nova ciutat compromesa amb un nou país, i no pararem fins a aconseguir-ho!

Leave A Reply

Navigate