Un període d’obres a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Si avui fem una visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú veurem que hi ha un parell de sales tancades. Aquest fet respon a les obres de renovació d’una part de les cobertes del museu. D’aquí que hi hagi hagut un seguit de moviments de quadres per adequar-se a aquestes obres. La sala de temporals ara acull les obres del dipòsit del Museo del Prado i la sala d’informalistes acull les obres del cafè Foment i una part de pintures del segle XX, l’anomenat llegat 56. I és que la Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú ha iniciat un període d’obres per adaptar-se a la institució nacional que és.

L’octubre de l’any passat la Biblioteca Museu Víctor Balaguer va ser declarada Museu d’interès Nacional, un nomenament que no ens ha de passar pas per alt. Tenim una col·lecció bibliogràfica, pictòrica i etnogràfica d’àmbit nacional. Tenim una institució única que reflecteix un context social i polític de reconstrucció nacional de finals del XIX i de recuperació de la llengua i la literatura catalana. Tenim un museu nacional a Vilanova i la Geltrú que segueix la tendència dels museus nacionals que es desenvolupaven arreu d’Europa a finals del segle XIX i principis del XX. Tenir-lo vol dir també haver-lo de posar al dia. Per això s’han programat un total de quatre obres que es duran a terme durant aquest 2020 i el 2021: la renovació d’una part de les cobertes, l’arranjament de la canalització i els baixants de la biblioteca i la pinacoteca, la recuperació dels esgrafiats i el canvi de tot el sistema de climatització de la institució.

Les obres de la renovació d’una part de les cobertes que ja ha començat estan previstes que acabin el mes de maig, l’arranjament de les canalitzacions i baixants d’aigua està previst entre el gener i el març del 2021, la recuperació dels esgrafiats de la façana encara no té data exacta i, finalment, el canvi del sistema de climatització de tota la institució s’efectuarà del juny al desembre de 2021. En total la suma de totes les obres puja a 823.000€ dels quals el 62% són de fons municipals (Ajuntament i Organisme Autònom) i la resta són procedents de fons europeus i de subvencions de la Generalitat de Catalunya.

El canvi del sistema de climatització ens permetrà adaptar-nos als estàndards de qualitat i sostenibilitat europeus i a la normativa vigent, alhora, aprofitarem per climatitzar la biblioteca històrica que no ho estava. Aquestes obres ens obligaran a tancar la Biblioteca Museu Víctor Balaguer durant sis mesos, de juny a desembre de 2021. Un conjunt d’obres que adequaran i milloraran la institució posant-la al nivell nacional que li pertoca.

Abans del tancament provisional de la institució per les obres de climatització però, està prevista una exposició temporal per celebrar el nomenament de museu d’interès nacional. A través d’aquesta exposició posarem en valor la història i els diferents llegats de la institució per donar-la a conèixer i evidenciar que es tracta de col·leccions d’àmbit nacional. Paral·lelament al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) es durà a terme a la tardor del 2020 una exposició sobre el fons de l’antic Museu d’art contemporani de Barcelona que també custodia la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. En resum, unes obres per millorar la institució i per seguir posant-la al mapa a nivell nacional.

 

Jordi Medina Alsina

Leave A Reply

Navigate