Un nou Pla per reordenar, enfortir i modernitzar els museus del país

El govern de la Generalitat ja ha aprovat el Pla “Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya”, un document estratègic que pretén reordenar, enfortir i modernitzar els diferents museus i equipaments patrimonials de Catalunya amb una mirada posada en l’any 2030. El Pla parteix d’una diagnosi actual amb els reptes de futur, el segueixen unes propostes estratègiques i el completen unes propostes operatives a través de plans d’actuació quadriennals. Parteix d’una concepció del museu, com a espai de preservació de col·leccions patrimonials, centrada en el seu valor públic i social. Un Pla necessari i convé que continuï desenvolupant-se en els propers anys.

Tot i que fa tres anys de la redacció i presentació del Pla, no s’ha aprovat fins a dia d’avui per les incerteses i dificultats polítiques del moment. Amb tot, el 75% de les actuacions operatives d’aquest quadrienni (2018-2021) ja s’ha començat a desenvolupar. D’entre les actuacions, podem destacar: la definició del Mapa de Museus de Catalunya; la consolidació de les xarxes territorials i temàtiques de museus; la celebració del primer Fòrum dels Museus de Catalunya; la creació dels museus de suport territorial; les bases per a les ampliacions del MACBA i el MNAC; la creació del Baròmetre Social dels Museus i la recent aprovació del Pla d’Accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals de Catalunya.

La pluralitat de tipologies de museu ens obliga a crear tot un nou sistema que ordeni els diferents equipaments segons les seves singularitats i especificitats. La creació del sistema de museus de Catalunya precisament és això. Es doten quatre museus nacionals, seguits dels museus d’interès nacional i dels museus de suport territorial. Tots els museus del país podran estar integrats dins la seva xarxa territorial i una xarxa temàtica segons la tipologia majoritària de la seva col·lecció. L’estructuració dels museus i el suport a través de les xarxes és fonamental perquè la major part dels museus van escassos de recursos i de personal.

Una de les grans aportacions del pla és la unificació del Museu d’Història de Catalunya i el Museu d’Arqueologia de Catalunya en un sol museu nacional que expliqui la història, l’etnologia i la identitat del nostre país. El Pla doncs, ens aporta una modernització i actualització de tot el sistema museístic, adaptant-lo a les noves necessitats i realitats del moment i a les demandes del sector. A aquest nou museu nacional cal sumar-li el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’adaptació del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona a museu nacional.

Aquest no és un pla estàtic sinó que caldrà fer-ne un seguiment i anar-lo adaptant. De cara a l’any vinent i amb el proper mandat del govern a la Generalitat de Catalunya caldrà organitzar el 2n Fòrum de Museus amb el sector professional, caldrà trobar una ubicació al futur museu nacional d’Història i Arqueologia de Catalunya, renegociar el lloguer del Palau de Mar on encara s’ubica el Museu d’Història de Catalunya (que acaba el 2024), dur a terme l’ampliació del MNAC i del MACBA, seguir amb les subvencions per millorar les finances dels museus, seguir amb el recull de dades del baròmetre social, incentivar nous plans estratègics i socials per tots els museus, apostar per la digitalització de les col·leccions patrimonials i, entre altres, redactar una nova llei de museus de Catalunya.

Hi ha molta feina a fer però moltes ganes per fer-la!

Jordi Medina Alsina

Leave A Reply

Navigate