Un llegat de llegats al Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú

Amb motiu del nomenament de museu d’interès nacional ara fa un any, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú mostra en una exposició temporal tots els seus llegats que donen sentit a la seva història i posen de manifest el seu projecte cultural d’àmbit nacional. Sota el títol “El perquè de tot plegat”, la mostra dona a conèixer les seves col·leccions documentals, bibliogràfiques, etnogràfiques i pictòriques que ha anat rebent i custodiant al llarg dels anys i que encara rep a dia d’avui.

Des dels seus orígens a finals del segle XIX, la institució ja es va concebre com un espai dedicat a la cultura i a la difusió del coneixement d’àmbit nacional. El seu fundador, don Víctor Balaguer, va voler crear una biblioteca d’accés lliure i gratuït amb una col·lecció pluridisciplinar com les que tenim a dia d’avui però, sense que existís el concepte de biblioteca pública. Balaguer fou ja un innovador en aquest sentit perquè volia il·lustrar a la gent donant-los accés al coneixement lliure, sense restriccions de classes ni procedències. El lema de l’entrada, el “Surge et ambula” ja ho mostra “aixeca’t i camina”, il·lustra’t de coneixement i redescobreix el món que t’envolta, entra i sortiràs amb una mirada molt més ampla i elevada.

El coneixement a través de la lectura continua amb la contemplació de les obres d’art i de les mostres etnològiques. La Biblioteca Museu era com un petit British Museum que perseguia els estendards de museus nacionals europeus perquè Catalunya també s’havia de nodrir d’equipaments nacionals arreu del territori. Molts artistes del moment, veient el dipòsit del Museo del Prado també volien estar exposats al museu i varen començar a donar obra. Alhora, Víctor Balaguer com a ministre d’ultramar va poder aportar a la biblioteca museu molt de material d’ultramar, d’Amèrica i d’Àsia, sent l’Orient un dels atractius d’aquella època.

Amb els diferents llegats, tant de la biblioteca com del museu, la institució va anar creixent. Destacant-ne el llegat del 1956 de pintura catalana de petit format, el llegat del primer museu contemporani de Barcelona i el llegat de Joaquim Molas. Els diferents llegats van anar convertint la Biblioteca Museu en una institució de referència a nivell del segle XIX però també del segle XX amb la continuïtat de les seves col·leccions fins a dia d’avui. Un llegat de llegats d’àmbit nacional que ajuden a explicar la Catalunya de finals del segle XIX amb la Il·lustració, el Romanticisme, el nacionalisme polític i La Renaixença i, alhora, la seva evolució i producció bibliogràfica i pictòrica fins a dia d’avui. Una exposició que reivindica doncs, l’àmbit nacional d’aquesta institució.

Jordi Medina Alsina

Leave A Reply

Navigate