Temps de reactivació econòmica i de creació d’oportunitats

La campanya electoral acostuma a ser l’època on uns i altres es tiren els plats per sobre i cadascú pronuncia grans discursos per eclipsar el vot de la ciutadania. Massa sovint les paraules d’uns i altres queden allunyades quan no responen a les necessitats actuals que la ciutadania patim dia rere dia. Cal ser conscients que aquest serà un any dur, un any complicat per molta gent que s’ha quedat sense feina, per molta gent que encara està pendent de rebre les pagues dels ERTO promeses i per molta gent que no sap com tirar endavant el seu negoci. Les grans paraules no ajuden a resoldre els problemes de la gent. Necessitem polítics amb ganes de treballar, amb ganes d’aixecar el país i amb ganes i compromís de donar resposta a la crisi actual tot pensant en la reactivació econòmica i la creació d’oportunitats.

El proper govern de la Generalitat de Catalunya haurà de fer front a una crisi social i econòmica sense precedents. I precisament per això, cal contundència a l’hora d’afirmar que cal posar tots els recursos per ser útils a la gent. Posar recursos per donar resposta a les necessitats de la gent, posar recursos per donar resposta a les necessitats de les empreses i, també, planificar tot un Pla de Reactivació Econòmica per ser més competitius, crear més ocupació i enfortir el nostre teixit productiu i econòmic. És per això que cal dotar-nos d’eines per la modernització de la indústria del nostre país, l’augment de la internalització de les nostres empreses, l’aposta estratègica per la innovació i el recolzament a l’emprenedoria i els diferents àmbits de la nostra economia.

Per fer tot això és clau defensar la capacitat de lideratge polític de Catalunya i no esdevenir súbdits de la Moncloa -com vol el PSC-. La dependència política i econòmica de l’estat ens ha portat al bloqueig perpetu de grans projectes de desenvolupament estratègic de la nostra economia per beneficiar la capital espanyola. Un gran exemple d’això el patim, encara a dia d’avui, amb el corredor mediterrani que ens ha de connectar amb les principals capitals europees i ens ha de dur l’ampliació de via d’ample europeu per incentivar l’externalització de la nostra productivitat, millorar la comunicació i la comercialització de les nostres empreses i permetre un major creixement econòmic.

La dependència de Madrid constant del PSC i la resta de partits del 155 provoquen un bloqueig descomunal a la nostra economia. Quan defensem la República precisament és també per això, per poder créixer com a país en tots els nostres potencials i deixar de dependre d’uns partits polítics i un estat que només aposta per la centralització dels serveis, els recursos, les infraestructures i l’economia en general cap a Madrid. Tenir una presidència de la Generalitat del PSC aniria en perjudici de la nostra recuperació econòmica i no ens permetria crear oportunitats en tots els nostres àmbits potencials de creixement econòmic i de creació d’ocupació per la gent de Catalunya.

Esquerra Republicana som el vot útil i la palanca de canvi en la manera de fer política. Apostem per la reconversió dels polígons industrials en indústries 4.0 i en el desenvolupament del Pla Nacional de la Indústria de Catalunya. Durant molts anys ens hem dotat de polígons industrials com a pols de la nostra activitat productiva però, aquesta activitat productiva ha canviat enormement i cal poder-nos adaptar als nous temps per no perdre oportunitats en la producció, en la creació de llocs de treball i en el creixement i especialització de la nostra economia. Cal apostar per l’economia del coneixement i la innovació com fan els països més desenvolupats d’Europa i també incrementar les externalitzacions de la producció catalana. Per fer-ho tenim previst tot un seguit d’ajudes i subvencions per a la reconversió del sector industrial, un Pla d’internacionalització de les empreses i un Fons per a la Innovació.

Històricament hem vist com els que s’han anat alternant el lideratge de Catalunya, han anat actuant al servei dels interessos de les grans empreses de l’Íbex35 i donant l’esquena als interessos i necessitats de la gent. Aquest cop però, per primera vegada tenim l’oportunitat de canviar aquest bipartidisme dels de sempre i apostar per una nova manera de fer i una nova manera d’entendre la política. Som el partit que està al costat de la gent, que representa la pluralitat de la gent d’arreu del nostre país i que l’únic que ens mou és, precisament, treballar i treballar i treballar per la gent i per les necessitats del nostre país. Volem dedicar tots els nostres esforços i tots els recursos al servei d’aquest país. És l’hora de trencar el bipartidisme dels de sempre i Esquerra Republicana és l’única opció possible per provocar aquesta palanca de canvi i ser útils a la gent. Fer-ho, depèn de tu!

Jordi Medina Alsina

Leave A Reply

Navigate