“El museu més gran de Catalunya” estrena nou web

Amb el nom del Museu més gran de Catalunya es coneix la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, que està configurada per uns cent setanta equipaments depenents dels diferents museus públics de cinquanta-dos municipis de la província de Barcelona.La xarxa és una eina de coordinació i col·laboració dels museus que ofereix diferents serveis i accions per millorar la tasca diària dels equipaments i dóna suport a aquells projectes que amb els recursos propis d’un museu local no es podrien dur a terme. A tall d’exemple, la xarxa pot oferir assessorament i estudis sobre musealització d’elements patrimonials, elaboració de plans d’usos i plans integrals, plans de conservació de patrimoni immoble i/o intervencions arqueològiques. Tots els serveis es gestionen des de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. En el cas d’aquest web però, es tracta de la difusió coordinada dels museus i col·leccions de la demarcació de Barcelona a través del nou domini web museuslocals.diba.cat.

El web és un element més per donar a conèixer el que hi ha i el que es fa en els diferents museus locals de la província de Barcelona, alhora que és una eina d’utilitzat i actualitat per a tots aquells amants i interessats en el patrimoni i les activitats que es desenvolupen en els diferents museus de la demarcació barcelonina. Amb un web atractiu i pràctic, el menú s’estractura en sis apartats: xarxa de museus, agenda, oferta pedagògica, col·leccions, arxius i documentació i botiga. A banda, en primer pla hi ha uns bànners rotatoris sobre les exposicions temporlas itinerants que des de l’Oficina de Patrimoni Cultural s’ofereixen. A nivell crític, podríem afirmar que el logo “El museu més gran de Catalunya” és massa petit i poc visible, passa desapercebut en un web on hi ha molta informació i és necessari orientar i deixar clar de forma visual al visitant del què es tracta.

En l’apartat de xarxa de Museus es mostra el mapa amb la localització dels diferents equipaments però, per omplir-lo de més contingut, també caldria incloure-hi l’apartat del directori dels museus locals que figura en la pàgina d’inici. En l’agenda, s’hi detallen les activitats que es duen a terme als diferents museus podent fer una tria, no només per la data sinó també pel museu, municipi, categoria o públic al qual s’adreça. És un apartat útil per aquells interessats en el patrimoni i en consumir activitats pròpies de turisme cultural geogràficament properes.

L’apartat de l’oferta pedagògica esdevé un directori d’activitats educatives que es duen a terme als museus i es classifiquen en diversos apartats segons a qui van dirigides: educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat, formació professional, adults, educació en el lleure i educació especial. Aquest és un molt bon recurs per mestres, monitors i personal que es dedica en l’àmbit educatiu, ja que li permet fer una ullada de les activitats que ofereixen els museus sense necessitat d’anar cercant equipament per equipament. Seria convenient fer difusió d’aquesta eina als diferents centres educatius, formatius i de lleure. És remarcable també les diferents categories de públics de les activitats educatives perquè, malauradament, ens estanquem en l’educació obligatòria i deixem de tenir en compte les altres etapes o vessants educatives que no deixen de tenir la seva importància. Deixeu-me posar especial èmfasi en les activitats dirigides a l’alumnat amb necessitats educatives especials, que massa sovint no troben oferta d’activitats però que, sortosament, és un àmbit dels serveis i projectes en museus que s’està desenvolupant exitosament arreu del planeta amb projectes molt innovadors.

Els apartats de col·leccions i d’arxius i documentació ens permeten conèixer de forma estructurada els fons museístics i documentals que s’allotgen en els diferents equipaments culturals i patrimonials de la província de Barcelona. Així, l’apartat de col·leccions està estructurat per les categories: art, ciència i tècnica, bibliogràfic, etnològic, patrimoni natural i història. I l’apartat d’arxiu i col·leccions per: arxiu d’imatges, arxiu històric, biblioteca, centre de documentació i hemeroteca. L’últim apartat del menú és el de la botiga on es mostren diferents productes dels museus a la venda, com ara postals, cleuers, punts de llibre, collarets, llapis, etc. Un dels programes destacats de la Diputació de Barcelona als museus ha estat el de La Mirada Tàctil, que també té un apartat específic en aquest web, i que fa que els museus comencin a ser més accessibles pels invidents i que els vidents siguem més conscients de les barreres d’accessibilitat per aquest col·lectiu en els nostres museus.

El lloc web doncs, és una molt bona iniciativa per aglutinar els fons dels nostres museus i donar a conèixer de forma conjunta les activitats que s’hi fan. Caldrà ara que els diferents museus se’n sentin partíceps i vagin actualitzant la base de dades per garantir-ne la viabilitat i eficàcia. Alhora, caldrà també fer difusió d’aquest web per ajudar a promoure’l i retroactivament fer difusió del mateix equipament. En aquest cas, l’aposta per les xarxes socials és un element imprescindible i convindria estudiar la possibilitat d’apostar per altres tipus de xarxes socials a banda de la pàgina de facebook i del canal de youtube que ja disposa. Enhorabona per la feinada i a seguir endavant en la difusió del nostre patrimoni!

Leave A Reply

Navigate