El Museu del Disseny de Barcelona ja és una realitat

Fins a finals de mes de gener el Disseny Hub, Museu del Disseny de Barcelona ha celebrat una exitosa jornada de portes obertes on la gent ha pogut veure com havia quedat la distribució de les diverses col·leccions que integra aquest museu en el nou equipament. Es tracta de la unió de les col·leccions del Museu d’Arts Decoratives, del Museu de Ceràmica, del Museu del Tèxtil i la Indumentària i del Museu d’Arts Gràfiques. Per tant, el museu mostra objectes de tota mena: ceràmica, vidre, mobiliari, electrodomèstics, rellotges, carruatges, ventalls, tapissos, arquetes, vestits, automòbils, rètols, bosses, caixes de productes i un llarg etcètera.

I és que en la nostra quotidianitat estem envoltats d’objectes, els objectes determinen la nostra vida i els objectes són el reflex del nostre viure. Els objectes però no són immolables sinó que van canviant de format adaptant-se a les diverses èpoques. Hi ha objectes que desapareixen perquè esdevenen poc útils, hi ha objectes que apareixen del no res i n’hi ha que perduren amb el temps sofrint els canvis de modes, de gustos i de practicitat. És això el disseny, allò que ens fa atractiva alguna cosa per la seva bellesa i alhora per la seva utilitat. Com diuen al museu “el disseny del producte és un dels nostres grans patrimonis culturals.

De totes les plantes del museu i de totes les diverses col·leccions, jo em quedo amb la mostra “El cos vestit” que aquests últims anys havia estat exposada al Palau reial de Pedralbes. Podríem dir que en com anem vestits és on més veiem la petjada del disseny al llarg del temps. La col·lecció s’estructura en diversos mòduls-vitrines que exposen l’evolució del concepte de bellesa en l’home i la dona i com aquest fa ampliar, reduir, allargar, perfilar o destapar les diferents parts del cos.

El Museu del Disseny de Barcelona (Disseny Hub) és un museu modern que exposa els diversos objectes de forma atractiva i molt visual. El joc dels colors està molt ben estudiat i utlitzen diversos elements museogràfics per destacar objectes determinats tot ajudant a construir un relat en la concepció i l’evolució del disseny. És un museu molt amè, atractiu i apte per a tots els públics que obre un gran ventall de possibles activitats per dur a terme al voltant del món del disseny i de la seva col·lecció.

 

 

2 Comments

    • Jordi Medina Alsina Reply

      No l’havies vist abans? Jo em quedo amb els vestits i el discurs emprat. Tots els publicistes preferiu la planta de dalt. No sé perquè… 😉

Leave A Reply

Navigate