El Far de Vilanova: centre turístic i patrimonial

El ple de desembre de Vilanova i la Geltrú ha aprovat les obres de remodelació de les actuals instal·lacions de l’edifici del Far i de la construcció d’un nou espai per protegir el bot salvavides Víctor Rojas. En principi, les obres no suposen cap tipus de despesa del pressupost municipal ja que estan finançades en un 50% pels fons europeu FEDER i en l’altre 50% pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.

Vista la situació econòmica en la que ens trobem, seria greu treure partides de serveis, beques i ajudes a la ciutadania i/o despeses ordinàries de l’Ajuntament per destinar-les a unes obres per un centre no existent a la capital del Garraf. Amb tot, veient que les inversions provenen d’altres ens, cal aprofitar els recursos per solucionar un buit patrimonial a la ciutat i, alhora, vetllar per la rendibilitat d’aquest nou equipament.

Cal doncs, primer de tot, posar de manifest que la ciutat de Vilanova i la Geltrú disposava de dues col·leccions marineres que no tenien un espai d’exposició permanent ni disposaven dels serveis adequats. Per una banda, hi havia la col·lecció que havia anat aplegant l’Associació dels Amics del Mar i que s’allotjava de forma temporal a l’edifici del Far. Per l’altra, hi havia la col·lecció privada Roig Toqués, més coneguda per tenir la Carpa Juanita -un peix que menjava amb cullereta i bebia amb porró-, però que d’ençà de la mort del propietari la col·lecció restava tancada a l’espera d’una solució.

Ja feia anys doncs, que les dues col·leccions vilanovines al voltant del mar i de la tradició marinera de la ciutat tenien un futur incert i necessitaven una resposta per part de l’Administració Local que solucionés aquest buit. El projecte del Centre d’Insterpretació del Far és la sortida a aquest buit ajuntant les dues col·leccions en un mateix equipament i dotant-los d’una oficina d’informació i turisme per ser alhora un centre d’acollida de visitants de la ciutat.

Parlar de nous equipaments patrimonials, de nous centres d’interpretació que allotgin una col·lecció determinada, a la pràctica es tradueix en un augment de personal, un augment de serveis i un augment de despeses ordinàries. No seria gaire encertat elaborar un nou equipament patrimonial sense despeses per a la seva creació però que el seu manteniment augmentés les despeses ordinàries de l’Ajuntament. I no seria gaire encertat, bàsicament, perquè no seria rendible.

El fet d’incloure en el mateix Centre d’Interpretació un centre d’acollida de visitants i turistes fa més viable l’equipament perquè no necessites tan personal -i en casos puntuals el pots augmentar-, disminueixes les despeses ordinàries -no és el mateix un equipament que dos- i es pot apostar de manera conjunta en la promoció turística i cultural de la ciutat, quelcom que ens ajudarà a arribar a un públic més gran.

Des del punt de vista de la gestió cultural doncs, és un encert apostar per allotjar en un mateix edifici el projecte de El Far com a centre d’interpretació i acollida turística de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Ara caldrà veure quin és el desenvolupament, la promoció i la gestió del dia a dia a partir de la seva obertura prevista pel gener de 2015.Imatge

Leave A Reply

Navigate